สินค้าของเรา

จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง และการรับประกันเต็มรูปแบบ มีอะไหล่หม้อแปลงสำรอง ครบทุกชิ้น ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิต • บริการซ่อม • บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด งานแรงสูง • งานปักเสา • งานพาดสาย ชุดนั่งร้าน • งานแรงต่ำ • งานเดินระบบ • ตู้หลัก • ตู้ย่อย • ตู้ MDB

image

หม้อแปลงไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าสลับ ให้มีขนาดแรงดันตามที่เราต้องการ เรานำหม้อแปลงไฟฟ้าไปใช้ในงานหลายด้าน ทั้งในระบบการจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นอุปกรณ์ประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้กันตามบ้านเรือน

image

เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

สำหรับตรวจเฝ้าระวังสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, สายยาง หรือแบตเตอรี่

image

เครื่องทดสอบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์เพื่อทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า วัด Turn Ratio, Excitation Current มุมเฟส, ความต้านทานขดลวด สามารถใช้งานได้ทั้งหม้อปลงแบบ Single Phase และ Three Phases Current Transformer และ Voltage Transformer