บริการ

งานตรวจเทสหม้อแปลงไฟฟ้า

+เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
+เครื่องทดสอบระบบกราวน์
+เครื่องทำสอบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

+งานกรองน้ำมัน เปลี่ยนน้ำมัน
+งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
+งานทำสีหม้อแปลงไฟฟ้า
+งานเปลี่ยนลูกถ้วย ซีลยาง ด้านแรงสูง-แรงต่ำ
+งานเสริมฐานหม้อแปลงไฟฟ้า

งานแรงสูง

+อุปกรณ์เสริม กันนก,หนู,งู และสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ

งานแรงต่ำ

งานตู้ MDB

งานทำความสะอาด

+ชุดนั่งร้านแรงสูงc +ตู้ MDB
+หม้อแปลงไฟฟ้า
+อุปกรณ์แรงสูง-แรงต่ำ

งานติดตั้งใหม่ สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

+งานติดตั้งใหม่
+งานสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า

งานติดตั้งเคเบิ้ลบ๊อกซ์ ,งานอินฟาเรด